שילוט רחוב

תמרור עצור123שלט חנייה לנכה דוגמאתמרור עצורשילוט תמרוריםתמרור הולך רגל